หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานตามนโยบาย สพฐ.ด้านคุณภาพ (โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)และร่วมแสดงความยินดีกับ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาป...

อ่านต่อ.. »


การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR

วันที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR ใหักับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...

อ่านต่อ.. »


ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ที่ได้เป็นตัวแทน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ...

อ่านต่อ.. »


ทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลสม...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันคริสต์มาส(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นำโดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิ...

อ่านต่อ.. »


มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 พระอาจารย์พระราชธรรมนุสิฐ(ฝ่าเจ้า)เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว 昭坤法照 singapore และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมด้วยนางจุฑ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ...

อ่านต่อ.. »


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดโยธิประดิษฐ์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนา...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ