หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดโยธิประดิษฐ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจเยี่ยมชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวั...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 5 เมษายน. 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมงาน ‘สงกรานต์อบอุ่นใจ กราบขอพรครูผู้ใหญ่มิ่งมงคล’ โดยประกอบด้วยกิจกรรมส...

อ่านต่อ.. »


ปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจ...

อ่านต่อ.. »


รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า "และเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู...

อ่านต่อ.. »


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรุ่งโรจน์ บรรยายพิเศษโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี...

อ่านต่อ.. »


เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยศึกษ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  &nbs...

อ่านต่อ.. »


การสอบ NT ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ