หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1 ปีการศึกษา 2565

วันที่10 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดโยธินประธินประดิษฐ์ เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1 ปีการศึกษา 2565 https://photos.app.goo.gl/ERxFBXdC3JwMnpX...

อ่านต่อ.. »


รับเกียรติบัตร ชุมชน องค์กร อำเภอ ระดับคุณธรรมต้นแบบ 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้ารับเกียรติบัตร ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2565 โดยมีชั...

อ่านต่อ.. »


อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของกลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพร...

อ่านต่อ.. »


โครงการส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้ามาจัดโครงการส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอ...

อ่านต่อ.. »


เวียนเทียนวันมาฆบูชา 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโยธินประดิษฐ์   https://photos.app.goo.gl/o5JhExkC6gU57dqZ9 ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 https://photos.app.goo.gl/k73RVNcZ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬาแชร์บอล #ครูในงานการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล #ครูในงานการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ...

อ่านต่อ.. »


สัปดาห์เนื่องในวันมาฆบูชา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ -  3 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการทำบุญใส่บาตร สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิและกิจกรรมต้นไม้ความดี...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรม "รู้ทันโลกออนไลน์ E Learning ปี 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เป็นตัวแทนในการมอบรางวัล "แพกเกจ ทรูมูฟเอช เน็ตความเร็ว 20 GB เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีช ให้กับนักเรียนจำนวน 20 คน ที่เ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ