หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางขวัญนลิน ใสโศก ศึกษานิ...

อ่านต่อ.. »


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ

14 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ในงาน"มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด&...

อ่านต่อ.. »


แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากนั้นได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ นายธี นรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเก้า...

อ่านต่อ.. »


อยู่อย่างไรให้ไกลยาเสพติดและการรู้จักปฏิเสธยาเสพติดเมื่อถูกชักชวน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พบปะพูดคุยกับนักเรียน เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การอยู่อย่างไรให้ไกลยาเสพติดและการรู้จักปฏิเสธยาเสพติดเมื่อถูกชักชวน...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ในงาน"มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะและนายจีระศักดิ์ ศรีสิทธิ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเซปัก...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเนื่องในวันเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2566)

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-10.30 น. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและควบคุมโรค) ได้กิจกรรมเนื่องในวันเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2566)ให้กับนักเรียนชั...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่สอบได้ o-net 100 คะแนนเต็ม

วันศุกร์ ที่ 10 ก.พ.2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่สอบได้ o-net 100 คะแนนเต็ม ในวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา ...

อ่านต่อ.. »


วันพระโรงเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 วันพระโรงเรียนในทุกวันพฤหัสบดี หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ คณะกรรมการสภานักเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรมหลักธรรมนำชีวิตให้กับน้องๆนักเรียน หลังจากนั้นคณะกรรมการสภานักเรียนจะเชิญผู้...

อ่านต่อ.. »


ข้าร่วมการประชุมชี้แจงการสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2565 และรับมอบประกาศนียบัตรรางวัลนักเรียนที่สอบได้ o-net 100 คะแนนเต็ม

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2565 และรับมอบประกาศนียบัตรรางวัลนักเรียนที่สอบได้ o-net 100 ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน กรรมการคุมสอบและครูที่พานักเรียนไปสอบ เพื่อชี้แจงแนวทางการสอบ o-net

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.45 น. เป็นต้นไป นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน กรรมการคุมสอบและครูที่พานักเรียนไปสอบ เพื่อชี้แจงแ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ