หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดโยธินประดิษฐ์ เข้ารับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวั...

อ่านต่อ.. »


ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7

วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ จาก สพฐ.ในการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภ...

อ่านต่อ.. »


มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการป...

อ่านต่อ.. »


มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 200,000 บาท

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2566 คุณยงยุทธ ป้อมเอี่ยม มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)ให้กับโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และมีการทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณครูนภาพร ป้อมเอี่...

อ่านต่อ.. »


เข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าผูกคอพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ เข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าผูกคอพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาส...

อ่านต่อ.. »


ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้กำกับรองผู้กำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ.. »


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นายภากร สวาทะสุข และนางสาวสุจิตรา สนธิภักดี ครูผู้รับผิดชอบ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส...

อ่านต่อ.. »


งานวันสหกรณ์นักเรียน

7 มิถุนายน 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์และตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเวียนเทียน 2566

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ