หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

พิธีฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4

วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...

อ่านต่อ.. »


การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “โครงงานคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรม ค่ายเติม STEM ให้เต็ม STEAM ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่1-2 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายเติม STEM ให้เต็ม STEAM ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ก...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับคณะผู้วิจัยการใช้รูปแบบองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการคอนเน็กซ์อีดี โดยคณะผู้วิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำผลการวิจัยการใช้รูปแ...

อ่านต่อ.. »


วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์นำโดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายเ...

อ่านต่อ.. »


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการป้องกัน...

อ่านต่อ.. »


ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ และลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมกับกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ นำโดยพลเรือตรี ...

อ่านต่อ.. »


เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือพร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือพร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด สมุทรปราการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูก...

อ่านต่อ.. »


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 https://photos.app.goo.gl/eVDuzR5hKq8SiRULA ...

อ่านต่อ.. »


PLC learning Loss อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง เพื่อคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมประชุม PLC learning Loss อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง เพื่อคัดกร...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ