หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1   ...

อ่านต่อ.. »


ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) https://drive.google.com/file/d/1IIAiJMmrqpo...

อ่านต่อ.. »


ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ปีงบประมาณ 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1TLfRg0FrEaY3y...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ อัตรา โดยประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ อัตรา โดยประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพั...

อ่านต่อ.. »


ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างงบอุดหนุนจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างงบอุดหนุนจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดวิชาเอกที่รับสมัคร ดังนี้ 1)สาขาวิชาปฐมวัย ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ตามแบบ สปช.2/28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)  ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ตามแบบ สปช.2/28 ปีงบประมาณ 2565 ประกาศ https://drive.google.co...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง 

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ