หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ.สพป.สป.1 มอบแท็บเล็ตให้โรงเรียน

ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ.สพป.สป.1 มอบแท็บเล็ตให้โรงเรียน

อ่านต่อ.. »


พิธีรับมอบเกียรติบัตร

 พิธีรับมอบเกียรติบัตร

อ่านต่อ.. »


การอบรมครูแกนนำ VIA Programme

 การอบรมครูแกนนำ VIA Programme

อ่านต่อ.. »


สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ.. »


สอนเสริม NT ปีการศึกษา2563

สอนเสริม NT ปีการศึกษา2563

อ่านต่อ.. »


สอบ NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นสนามวัดผลระดับชาติ(NT)สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี 1. ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NTนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ โดยมีนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยก...

อ่านต่อ.. »


ค่ายบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิคความปลอดภัยในโรงเรียนและท้องถนน

ค่ายบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิคความปลอดภัยในโรงเรียนและท้องถนน

อ่านต่อ.. »


ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา (สพฐ)

 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา (สพฐ)

อ่านต่อ.. »


สอบธรรมศึกษาปีการศึกษา 2563

สอบธรรมศึกษา ปี​การศึกษา 2563

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕  
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ