หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบออนไลน์

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบออนไลน์ และ ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประจำปี 2564https://photos.app.goo.gl/xMDcdHq39HQw9sgu5...

อ่านต่อ.. »


ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2000

5 กันยายน 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ดำเนินการจ่ายเงิน ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าานการศึกษา ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 รายละ 2000 บาท ...

อ่านต่อ.. »


การอบรมแนะแนวการศึกษาออนไลน์

การอบรมแนะแนวการศึกษาออนไลน์ หัวข้อ Your future...Your Choice "อนาคตที่ดีกว่...ที่คุณเลือกได้" ( 27 สิงหาคม 2564 ) ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครู ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 16/2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายจิระพงศ์  ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประชุมคณะครู ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 16/2564  เรื่องรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครู ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 22กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะครู ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 14/2564 เรื่อง 1.การคัดกรอง"ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน" 2.เรื่องการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ...

อ่านต่อ.. »


ลงพื้นที่เพื่อติดตามช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อจากโควิด-19

นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูลงพื้นที่เพื่อติดตามช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อจากโควิด-19 และช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนได้รับผลกระทบจากโควิด-19&nbs...

อ่านต่อ.. »


การอบรมโครงการทักษะชีวิตเรื่องการเอาตัวรอดในยุดโควิด-19 ประจำปี 2564

   วันอังคาร ที่ 3  สิงหาคม 2564  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดการอบรมทักษะชีวิตเรื่องการเอาตัวรอดในยุดโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงใน...

อ่านต่อ.. »


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ.. »


ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่ฯ

ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่ฯ

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครูครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะครูครั้งที่ 9/2564

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕  
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ