หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

การประเมินความพร้อมก่อนใช้อาคาร สถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

นที่ 30 พฤศจิกายน 2564  นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนใช้อาคาร สถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2 ปีกา...

อ่านต่อ.. »


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นายจิระพงศ์  ศุกศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพว...

อ่านต่อ.. »


นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 และเข็มที่ 1 เพิ่มเติม

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564  นายจิระพงศ์  ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอายุ 1...

อ่านต่อ.. »


นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  นายจิระพงศ์  ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองใ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสุรพล มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลม และนางปัทมาพร ศรีอาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม เข้าตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดโ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครู เตรียมแผนเปิด onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ได้ประชุมคณะครู เพื่อจัดเตรียมแผนเปิด onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมภาคี 4 ฝ่ายและเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประชุมภาคี 4 ฝ่ายและเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ...

อ่านต่อ.. »


การปฏิบัติธรรมออนไลน์ ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมี ดร.ภูมิ พระ...

อ่านต่อ.. »


รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ปีที่ 2 ติดต่อกัน

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เข้าเกียรติบัตรดีเด่น #รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ปีที่ 2 ติดต่อกั...

อ่านต่อ.. »


ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้บริหารและคณครูฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕  
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ