หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการปัองกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ อ่านสารวันเด็ก...

อ่านต่อ.. »กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ

ทุกวันพฤหัสบดีหลังจากการใส่บาตรของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล-ม.3 จะมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมใส่บาตรวันพระโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทุกวันพฤหัสดีเพื่อปลู...

อ่านต่อ.. »


ระชุมคณะครูเพื่อแจ้งการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว

นายจิระพงศ์ ศุภศรี  ผู้อำนวยโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำสู่โรงเรียน สพฐ. ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อแจ้งกา...

อ่านต่อ.. »


การอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ...

อ่านต่อ.. »


พิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน

นายจิระพงศ์  ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน  ...

อ่านต่อ.. »


คัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านการเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 คัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านการเรียน (ครั้งที่ 1) วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธิประดิษฐ์ นำคณะครูที่ผ่านการอ...

อ่านต่อ.. »


นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 2 (เพิ่มเติม)

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม  2564  นายจิระพงศ์  ศุภศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองประสงค์รับวั...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕  
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ